Jump directly to main navigation Jump directly to content Jump to sub navigation

OD STOWARZYSZENIA DO FUNDACJI

Evangelicka Fundacja Diakonia - Pomoc dla Życia / Evangelische Stiftung Diakonie – Hilfe zum Leben została założona przez Diakoniewerk Oberlausitz e. V. 21 grudnia 2006 r. i uznana przez Kościół jako fundacja kościelna posiadająca zdolność prawną na mocy prawa cywilnego w dniu 10 stycznia 2007 roku oraz państwowym postanowieniem z dnia 6 lutego 2007 roku.

Fundacja ma za zadanie promować działalność diakonijną w ramach pracy społecznej bądź prowadzić ją we własnym zakresie.

Istotne zmiany, które zaszły od czasu założenia fundacji, skłoniły jej organy do strategicznego dostosowania struktury tak, aby mogła w dłuższej perspektywie nadal realizować zamierzenia swojego założyciela.

W tym celu fundacja została powołana do życia jako holding zarządzający grupy przedsiębiorstw Diakoniewerk Oberlausitz i przejęła obszar kształcenia. Towarzyszyła temu zmiana nazwy na Evangelische Stiftung Diakoniewerk Oberlausitz, która weszła w życie 5 września 2020 roku.

ORGANY FUNDACJI

RADA NADZORCZA 

Fundacja jest reprezentowana przez Zarząd w następującym składzie:

RADA POWIERNICZA

Rada składa się z dziewięciu członków:

 • mecenas Horst Münch - przewodniczący Rady Powierniczej

 • Cornelius Stempel, burmistrz gminy Oderwitz - wiceprzewodniczący Rady Powierniczej

 • Andreas Eßlinger, Diakonisches Werk Löbau e. V.

 • Oberkirchenrat Dietrich Bauer, przewodniczący Zarządu Diakonisches Werk der Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens e.V.

 • pastor Barbara Herbig, parafia Zittauer Gebirge - Olbersdorf

 • Martina Jakschik, Rada Kościelna parafii św. Mikołaja Löbau

 • Marko Schiemann, poseł do Landtagu Saksonii Diakoniewerk Oberlausitz Großhennersdorf, Am Sportplatz 6 02747 Herrnhut Inhalte Website Stand: 10.12.2021

 • diakon Thomas Emmrich, dyrektor Akademii Diakonii Kształcenia Ustawicznego Moritzburg / Diakonische Akademie für Fort- und Weiterbildung

 • dr. med. Lienhard Lehmann, ordynator w szpitalu diakonijnym w Dreźnie (Diakonissenkrankenhaus Dresden), przedstawiciel rodzin

Członkowie Rady są wybierani lub mianowani na pięcioletnią kadencję i pełnią swoje funkcje honorowo. Ostatnie wybory odbyły się 18 grudnia 2020 roku. 

NASZA MISJA

Fundacja jest wyrazem istoty i życia Kościoła protestanckiego, z wyraźnym zaangażowaniem w chrześcijańsko umotywowaną i profesjonalnie prowadzoną działalność charytatywną. Na mocy członkostwa w Diakonisches Werk der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens e. V. fundacja jest stowarzyszona z Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e. V. jako organizacją parasolową dla pozarządowych organizacji zajmujących się opieką społeczną.

 

LICZBY I FAKTY

 • 1100 pracowników
 • 29 lokalizacje
 • 400 miejsc w specjalistycznych lokalach mieszkalnych
 • 53 miejsca w zewnętrznych lokalach mieszkalnych
 • 70 miejsc w pozostałych, specjalnych formach zakwaterowania
 • 1170 pracowników w zakładach pracy
 • 120 uczniów szkół podstawowych i specjalnych
 • 90 stażystów w zakresie edukacji opiekuńczej i pomocy społecznej
 • 717 miejsc opieki dziennej dla dzieci
 • 187 miejsc w domach opieki dla osób starszych

Przegląd: Grupa spółek