Jump directly to main navigation Jump directly to content Jump to sub navigation

Impressum

Odpowiedzialny:

 

Evangelische Stiftung Diakoniewerk Oberlausitz
Dr. Matthias Schröter
Großhennersdorf, Am Sportplatz 6

02747 Herrnhut

Telefon: +49 35873 47-0
Telefax: +49 35873 70000

E-Mail: info@diakoniewerk-oberlausitz.de

Koncepcja i realizacja techniczna

HTM webTU GmbH

Zdjęcia

  • Rafael Sampedro, Zittau
  • Fotoarchiv Diakoniewerk Oberlausitz

Agencja tłumaczeniowa

Übersetzungsbüro Trinks, Dresden

 
Zrzeczenie się odpowiedzialności - wyłączenie odpowiedzialności - informacje prawne

1. Ograniczenie odpowiedzialności

Zawartość niniejszej strony internetowej została przygotowana z największą starannością i zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Jej oferent nie ponosi jednak odpowiedzialności za aktualność, kompletność i poprawność stron i udostępnianych treści.

Jako usługodawca, oferent strony jest odpowiedzialny za własne treści i informacje udostępnione na swoich stronach zgodnie z ogólnymi przepisami, z § 7 ust. 1 niemieckiej ustawy o telemediach (TMG), jednak z drugiej strony zgodnie z §§ od 8 do 10 niemieckiej ustawy o telemediach (TMG) nie jest zobowiązany do monitorowania przekazywanych lub przechowywanych informacji osób trzecich. Usunięcie lub zablokowanie takich treści następuje niezwłocznie od momentu powzięcia informacji o konkretnym naruszeniu prawa. Odpowiedzialność jest możliwa dopiero od momentu pozyskania wiedzy.

2. Linki zewnętrzne

Na stronie internetowej znajdują się tak zwane "linki zewnętrzne" do innych stron internetowych, na których treść oferent strony nie ma żadnego wpływu. Z tego powodu oferent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za te treści.

Za treść i poprawność podanych informacji odpowiada oferent strony, do której odsyła link. W momencie łączenia nie stwierdzono żadnych naruszeń prawa. Jeśli takie naruszenie prawa zostanie ujawnione, link zostanie natychmiast usunięty.

3. Prawo autorskie i prawo ochrony wykonawstwa

Treści, dzieła i informacje opublikowane na tej stronie internetowej podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu i prawom pokrewnym. Wszelkie powielanie, edycja, dystrybucja, przechowywanie i każdy rodzaj wykorzystania poza granicami prawa autorskiego wymaga uprzedniej pisemnej zgody odpowiedniego właściciela praw autorskich. Nieuprawnione kopiowanie/zapisywanie informacji zawartych na tych stronach internetowych jest niedozwolone i podlega karze prawnej.

4. Ochrona danych

Podczas wizyty na stronie internetowej, informacje (data, godzina, odwiedzana strona) o dostępie mogą być przechowywane na serwerze. Nie są zapisywane żadne dane osobowe (np. nazwisko, adres lub adres e-mail).

Jeśli gromadzone są dane osobowe, odbywa się to wyłącznie za uprzednią zgodą użytkownika strony internetowej, o ile jest to możliwe. Dane nie będą przekazywane osobom trzecim bez wyraźnej zgody użytkownika.

Oferent zwraca uwagę na to, że transmisja danych w Internecie (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej) jest narażona na luki w zabezpieczeniach i nie można zagwarantować całkowitej ochrony danych przed dostępem osób trzecich. Oferent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez tego typu luki w zabezpieczeniach. Wykorzystywanie danych kontaktowych przez osoby trzecie do celów komercyjnych jest wyraźnie zabronione, chyba że dostawca wyraził na to wcześniej pisemną zgodę. 

Oferent zastrzega sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niechcianego przesyłania informacji reklamowych, np. za pośrednictwem spamu.

Źródło: Muster Disclaimer

Komisja Europejska udostępnia platformę do pozasądowego rozstrzygania sporów online (platforma ODR), która jest dostępna pod adresem www.ec.europa.eu/consumers/odr. Naszą stronę info@diakoniewerk-oberlausitz.de można znaleźć również w naszym nadruku. Nie jesteśmy ani zobowiązani, ani skłonni do udziału w procedurze rozstrzygania sporów.

UCZESTNICTWO

Komisja Europejska udostępnia platformę do pozasądowego rozstrzygania sporów online (platforma ODR), która jest dostępna pod adresem www.ec.europa.eu/consumers/odr. Naszą stronę info@diakoniewerk-oberlausitz.de można znaleźć również w naszym nadruku. Uczestniczymy w procedurze rozstrzygania sporów. Wykaz wraz z danymi kontaktowymi uznanych organów rozstrzygania sporów można znaleźć na stronie internetowej.https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show.