Jump directly to main navigation Jump directly to content Jump to sub navigation

WSPARCIE DLA NOWYCH PRZYJĘĆ

  • Prowadzenie rozmów z zainteresowanymi, krewnymi i przedstawicielami prawnymi.
  • Organizowanie i koordynowanie przyjęcia do odpowiedniej formy zakwaterowania.
  • Uzyskanie zgody na pokrycie kosztów od odpowiedniej agencji finansującej.

PORADNICTWO I WSPARCIE W SPRAWACH URZĘDOWYCH

  • Informacje o pomocy w uzyskaniu zawodu oraz udzielenia pomocy społecznej.
  • Informacje o świadczeniach pieniężnych i rzeczowych.
  • Pomoc w wypełnianiu wniosków i formularzy.

UDZIELANIE PORADNICTWA I WSPARCIA PODOPIECZNYM ZNAJDUJĄCYM SIĘ W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

OPIEKA KRÓTKOTERMINOWA I PROFILAKTYKA

Jeśli są Państwo zainteresowani jednym z naszych ośrodków mieszkalnych, proszę skontaktować się najpierw z działem usług socjalnych z prośbą o pomoc.