Jump directly to main navigation Jump directly to content Jump to sub navigation

ROZPOZNAWANIE TALENTÓW U KAŻDEGO UCZNIA

Jakość życia i możliwości uczenia się każdego ucznia stanowią istotę naszej pracy. Szczególną uwagę przywiązujemy do rozwoju umysłowego naszych podopiecznych. Do naszej placówki uczęszcza młodzież o bardzo zróżnicowanych potrzebach, z zaburzeniami rozwojowymi w zakresie percepcji, komunikacji i ruchu. Dlatego też oferujemy szerokie i zindywidualizowane możliwości nauki. Nasza szkoła jest szczególnym miejscem nauki dla dzieci z ciężką i wieloraką niepełnosprawnością. Celem naszej pracy jest udzielenie wsparcia każdemu uczniowi w rozwoju jego indywidualnie osiągalnych zdolności i umiejętności tak, aby rozwinąć w nim zdolność do przeżycia swojego życia w sposób jak najbardziej niezależny i spełniony oraz umożliwić mu aktywne uczestnictwo w społeczeństwie.

Naszym pracownikom przyświeca Boży obraz człowieka

Zgodnie z chrześcijańską teologią, człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Tak więc godność i prawo do życia pochodzą od Niego. Ten pogląd na człowieka i życie przyświeca pracy w naszej szkole.

WŁADZE SZKOŁY

Szkoła jest prowadzona przez Evangelische Stiftung Diakoniewerk Oberlausitz. Fundacja koncentruje się głównie na prowadzeniu szkół o charakterze ogólnym (Allgemeinschule) i zawodowym (Berufsschule) oraz na świadczeniu usług dla osób niepełnosprawnych, chorych i potrzebujących opieki w ramach diakonijnej pracy społecznej.

Szkoła specjalna jest zatwierdzoną przez państwo szkołą alternatywną i mieści się na terenie Katharinenhof w Großhennersdorf.

SZKOŁA JAKO MIEJSCE DO ŻYCIA I UCZENIA SIĘ

Tworzymy szkołę jako miejsce życia i nauki dla uczniów. Uczymy ich pewności siebie, zaufania do życia, umiejętności życiowych i postaw życiowych.

Uczniowie spędzają znaczną część dnia w szkole w ramach całodziennej opieki. Stąd też chcemy pokazać im taką szkołę, która jest zachęcającą przestrzenią do życia i stworzyć im możliwości do odkrywania i rozwijania własnych talentów i zainteresowań.

Uczymy według saksońskiego programu nauczania skierowanym do szkół zajmujących się rozwojem umysłowym swoich uczniów. W codziennym życiu szkolnym przyświeca nam nowoczesne podejście pedagogiczne, które opiera się na planowaniu lekcji zorientowanym na potrzeby ucznia. Nasza uwaga skierowana jest na tworzenie dziennych i tygodniowy rozkładów zajęć oraz na ćwiczeniach odbywających się w oddziałach i w warsztatach. 

Nauka czytania, pisania, arytmetyki oraz fachowego instruktarzu jest uzupełniana przez kreatywne projektowanie, zajęcia muzyczne i sportowe.

Począwszy od poziomu wyższego (Oberstufe), coraz większy nacisk jest kładziony na zajęcia praktyczne. Następnie na poziomie praktycznym (Werkstufe) poszerza się je o szkolenia w miejscu zamieszkania i praktyki zawodowe w różnych obszarach pracy i zawodu. Uczniowie zdobywają praktyczne doświadczenie i indywidualnie przygotowują się do samodzielnego życia oraz do wejścia w życie zawodowe.

Poranne spotkania w kole i wspólne nabożeństwa dla uczniów, uczniów i nauczycieli oraz nabożeństwa szkolne odbywają się regularnie zgodnie z kalendarzem kościelnym. Nauka religia została włączona do planu zajęć tak, aby mogła być aktywnie przeżywana. Szkoła dąży do ścisłej współpracy z parafiami protestanckimi w okręgu kościelnym, np. poprzez wspólne nabożeństwa, współtworzenie lekcji czy projektów.

 • Förderschule Löbau - Diakoniewerk Oberlausitz

ZAPISY ODBYWAJĄ SIĘ CAŁY CZAS

 • Do naszej szkoły przyjmujemy dzieci i młodzież z niepełnosprawnością umysłową i/lub
 • fizyczną. Zapisać można się w każdej chwili wypełniając formularz "Wniosek o przyjęcie".
 • Wstęp do naszej szkoły mają dzieci wszystkich wyznań.

TWORZENIE KLAS W RÓŻNYCH GRUPACH WIELKOWYCH

NAUCZANIE

Klasy są podzielone na poziom niższy (Unterstufe), średni (Mittelstufe), wyższy (Oberstufe) i praktycznej nauki zawodu (Werkstufe). Nauka w każdym z tych poziomów trwa trzy lata. W ten sposób uczeń uczęszcza do naszej szkoły zazwyczaj przez dwanaście lat. Klasy są tworzone na poszczególnych poziomach, częściowo w różnych grupach wiekowych.

Przy kwalifikowaniu do grup brane są pod uwagę następujące aspekty:

 • możliwości interakcji społecznych
 • rodzaj, stopień i ciężkość niepełnosprawności
 • porównywalność indywidualnej zdolności do wykonywania zadań wydajności

GODZINY LEKCYJNE

w zależności od planu zajęć lekcje odbywają się zazwyczaj w godzinach od 08:30 do 14:30 w zależności od rodzaju planu zajęć.

Szkoła jest otwarta dla wszystkich uczniów od godziny 07:00 rano.

Pozalekcyjna opieka jest dostępna w godzinach 07:00 - 08:30 oraz od ostatniej godziny lekcyjnej do 16:00.

OPIEKA WAKACYJNA

Nasz ośrodek oferuje również opiekę wakacyjną.

Oferujemy dzieciom do wyboru wiele aktywności w godzinach od 07:00 do 16:00, dzięki którym dzieci cieszą się wspaniałymi wspomnieniami z wakacji. 

Terminy wakacji ustalane są na podstawie terminów obowiązujących w państwowych szkołach landu Saksonii.

Szkoła jest nieczynna w Sylwestra, Nowy Rok oraz w ostatnim tygodniu wakacji letnich.

USŁUGI TERAPEUTYCZNE

 • Fizjoterapia
 • Terapia zajęciowa
 • Terapia mowy
 • Terapia Gestalt
 • Terapia muzyczna
 • Jazda konna w terenie
 • Terapia wspomagana przez zwierzęta
 • Pływanie rehabilitacyjne

ORIENTACJA ZAWODOWA

Ostatnie trzy lata szkoły (klasy 10-12) zawierają dla młodzieży specjalne oferty orientacji zawodowej. Praktyczna nauka w zakładzie dla osób niepełnosprawnych (WfbM) i w przedsiębiorstwach oferuje młodym ludziom możliwość zobaczenia, jak w praktyce wygląda życie zawodowe. W ramach zajęć w Werkstufe młodzież jest przygotowywana do rozpoczęcia życia zawodowego i rozpoczęcia w miarę możliwości samodzielnego życia.

WYMIANA I ZMIANA PERSPEKTYWY

SCHKOLA - WSPÓLNE UCZENIE SIĘ

Wspólna nauka uczniów pełnosprawnych i niepełnosprawnych jest dla nas bardzo ważna. Współpraca szkoły z niezależną instytucją Schkola istnieje od wielu lat. Edukacja integracyjna odbywa się przez trzy dni w tygodniu z poszczególnymi uczniami z trzech stopni nauczania.

Link do Schkola

 

WARSZTATY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (WFBM) I FIRMY

Ostatnie trzy lata szkoły (klasy 10-12) zawierają specjalne oferty orientacji zawodowej dla młodzieży. Dzięki praktycznej nauce zawodu uczniowie są przygotowywani do rozpoczęcia życia zawodowego i do jak najbardziej możliwie samodzielnego życia.

 

POZOSTALI PARTNERZY

 • Agentur für Arbeit (Urząd Pracy)
 • Integrationsfachdienst (Biuro ds Integracji)
 • Grundschule Großhennersorf (Szkoła Podstawowa Großhennersorf)
 • Kirchgemeinde Großhennersdorf (parafia Großhennersorf)
 • Internationaler Bund / Federacja Międzynarodowa