Jump directly to main navigation Jump directly to content Jump to sub navigation

News

No news available.
Show all news

Wydarzenia

No news available.

RÓŻNI, ALE RAZEM

Nasza szkoła podstawowa jest uznawaną przez państwo szkołą alternatywną, która oferuje integracyjne, wspólne nauczanie dla wszystkich dzieci w szkole podstawowej. Dzięki swojej koncepcji stanowi alternatywę dla państwowych szkół podstawowych - niezależnie od przynależności religijnej. Uczniowie, szczególnie ci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, są wspierani przez nauczycieli i wychowawców ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych.

Duch zespołowy, praca ukierunkowana na ucznia oraz wszechstronne formy kształcenia charakteryzują profil naszej diakonijnej szkoły. Istotną podstawą wychowania i wsparcia wychowanków jest chrześcijański obraz człowieka. Zgodnie z chrześcijańskim rozumieniem, człowiek jest stworzeniem i obrazem Boga. Z tego wynika jego godność i nienaruszalność jego życia. Taki obraz człowieka jest pielęgnowany w naszej szkole.

WŁADZE SZKOLNE

Ewangelicko-Diakonijna Szkoła Podstawowa (Evangelisch-diakonische Grundschule) została założona w 2010 roku we współpracy z Luterańskim Kuratorium (Ev.-Luth. Superintendentur) w Löbau-Zittau. Prowadzi ją ewangelicką fundację Diakoniewerk Oberlausitz. Fundacja koncentruje się głównie na szkołach ogólnokształcących i zawodowych oraz na świadczeniu usług dla osób niepełnosprawnych, chorych i potrzebujących opieki w ramach diakonijnej pracy społecznej.

METODY PEDAGOGICZNE

Kierujemy się programami nauczania landu Saksonia.

W naszym codziennym, szkolnym życiu coraz kierujemy się reformatorskim metodami pedagogicznym, które opiera się na strukturze nauczania zorientowanej na ucznia. Przykładamy wagę do indywidualnych możliwości nauki uczniów, stąd też przygotowujemy dzienne i tygodniowe plany zajęć.

Ważne jest dla nas, aby rozwój personalny każdego z naszych uczniów nie zakłócało ocenianie. W związku z tym we wszystkich klasach na półrocze i na koniec roku dokonuje się całościowej, ustnej oceny osiągnięć. Ocenianie odbywa się w taki sam sposób jak w szkołach państwowych.

CHRZEŚCIJAŃKIE ŻYCIE W SZKOLE

Na początku każdego dnia nauki w szkole regularnie odbywają się poranne spotkania w kole pedagogów z uczniami oraz wspólne nabożeństwa przeznaczone zarówno dla uczniów jak i dla nauczycieli, a także

nabożeństwa szkolne. Organizowane są one zgodnie z kalendarzem kościelnym. Nauka religia została

włączona do planu zajęć tak, aby mogła być aktywnie przeżywana. Szkoła dąży do ścisłej współpracy z

parafiami protestanckimi w okręgu kościelnym, m. in. poprzez wspólne nabożeń

ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ LEKCYJNYCH, OPIEKA W ŚWIETLICY I WAKACJE

 • Zajęcia odbywają się zazwyczaj w godzinach od 08:00 do 14:00, w zależności od planu zajęć.
 • Szkoła jest otwarta dla wszystkich uczniów od 07:45 rano.
 • Opieka pozaszkolna jest dostępna w godzinach pracy szkoły od 06:30 do 07:45 oraz od zakończenia lekcji do 16:30.

OPIEKA WAKACYJNA

 • W ramach opieki pozaszkolnej: od 07:00 do 16:00
 • Wakacje ustalane są zgodnie z terminarzem wakacyjnym obowiązującym szkołach państwowych w Saksonii.
 • Nasza placówka jest nieczynna w okresie w Sylwestra i Nowy Rok oraz w ostatnim tygodniu wakacji letnich.

REJESTRACJA JEST MOŻLIWA CAŁY CZAS

Zapisać się do szkoły można w każdej chwili wypełniając formularz "Wniosek o przyjęcie". O przyjęciu do szkoły decyduje dyrekcja i rada szkoły. Przyjmujemy pierwszoklasistów oraz uczniów ze wszystkimi specjalnymi potrzebami na tyle, na ile pozwalają nam na to nasze możliwości, aby móc spełnić Państwa potrzeby.

CZESNE

 • Miesięczna opłata dla uczniów szkół podstawowych wynosi obecnie 60 euro.
 • Wniosek o obniżkę czesnego może być złożony po odbyciu konsultacji. Uczniowie z orzeczonym stopniem niepełnosprawności i wymagający specjalnej edukacji zwolnieni są z płacenia czesnego.

UDZIELANIE WSPARCIA I DOŚWIADCZANIE WSPARCIA

Do społeczności szkoły podstawowej należą nauczyciele, terapeuci, uczniowie i ich rodzice lub opiekunowie. Dzięki partnerskiej współpracy możemy połączyć nasze mocne strony w celu optymalnego wsparcia każdego ucznia i kształtowania nauki i życia w naszej szkole. Wzajemne zaufanie i dzielenie się wszystkimi doświadczeniami wyniesionymi z domu i ze szkoły zapewniają najlepszy, możliwy rozwój zdolności uczniów.

 

Istotne formy pracy wychowawczej:

 • W szkole organizujemy regularne zebrania rodzicielskie, które mają charakter informacyjny i doradczy, służą również wymianie doświadczeń.
 • Listy do rodziców
 • Cieszy nas niezmiernie zaangażowanie rodziców w przygotowanie i realizację różnych imprez, jak np. festynów szkolnych czy dni otwartych.