Jump directly to main navigation Jump directly to content Jump to sub navigation

DUCHOWOŚĆ I WSPÓLNOTA

W naszych domach, szkołach i warsztatach regularnie modlimy się oraz odprawiamy nabożeństwa.

Oferujemy poradnictwo duszpasterskie i wsparcie osobom niepełnosprawnym i pełnosprawnym, młodym i w podeszłym wieku.

Z otwartością, sercem, ciepłem i czułością.

Ponieważ każdy człowiek jest chciany i kochany przez Boga.

KULTYWOWANIE TRADYCJI - WSPÓLNE ŚWIĘTOWANIE

Szczególne znaczenie w ciągu roku mają festiwale i uroczystości.

Dla powierzonych nam osób oznaczają one nie tylko radość, rozrywkę i spotkania, ale także dają poczucie bezpieczeństwa i spójności.

Zgodnie z naszą diakonijną tradycją, obchodząc święta kierujemy się kalendarzem kościelnym i obchodzimy Wielkanoc, Zielone Świątki, Święto Dziękczynienia, Dzień św. Marcina, Adwent, Dzień św. Mikołaja i Boże Narodzenie.

SALA MODLITEWNA

W Domu Franza Langera znajduje się duża sala modlitewna, w której oprócz nabożeństw odbywają się różne imprezy i zajęcia rekreacyjne.