Jump directly to main navigation Jump directly to content Jump to sub navigation

ZAKRES USŁUG FIZJOTERAPEUTYCZNYCH

 • Fizjoterapia - również na bazie neurofizjologicznej (Bobath, Vojta)
 • Masaż (klasyczny, łącznotkankowy lub segmentarny)
 • Manualny drenaż limfatyczny z bandażowaniem i bez
 • Elektroterapia, podwodny masaż uciskowy, fala krótka i taping
 • Fizjoterapia w wannie terapeutycznej
 • Terapia ciepłem
 • Terapia manualna
 • Leczenie punktów spustowych
 • Doradztwo w zakresie udzielania pomocy

Wszystkie zabiegi dostosowane są do potrzeb mieszkańców. Oferowane są również środki zapobiegające zwyrodnieniom. Należą do nich tzw. szkoła kręgosłupa i ćwiczenia w wodzie.

ZAKRES USŁUG TERAPII ZAJĘCIOWEJ

 • Terapia ruchowo-funkcjonalna
 • Trening sprawności ruchowej dużej i małej
 • Poprawa funkcjonalności stawów
 • Zmniejszenie bólu
 • Nauka ruchów zastępczych
 • Utrzymanie / poprawa jakości życia poprzez zastosowanie i odpowiednie dopasowanie urządzeń wspomagających
 • Leczenie sensoryczno-motoryczno-percepcyjne
 • Świadomość ciała i trening równowagi
 • Poprawa umiejętności motorycznych w zakresie ruchu warg i jedzenia
 • Uwrażliwienie na poszczególne funkcje sensoryczne
 • Leczenie ukierunkowane neuropsychologicznie / trening wydajności mózgu
 • Stabilizacja funkcji umysłowych, takich jak orientacja, uwaga, pamięć, myślenie
 • Rozwiązywanie codziennych problemów
 • Mobilność i samoopieka w życiu codziennym
 • Leczenie psychologiczno-funkcjonalne
 • Poprawa globalnych funkcji umysłowych
 • Odnowa i utrzymanie aktywności
 • Tworzenie codziennego planu dnia
 • Nauka strategii kompensacyjnych
 • Korzystanie ze wsparcia zewnętrznego

Wszystkie zabiegi są dostosowane do możliwości i potrzeb danej osoby i są zaordynowane przez lekarza.