Jump directly to main navigation Jump directly to content Jump to sub navigation

RÓŻNI, ALE RAZEM

Jako szkoła kładąca szczególny nacisk na rozwój umysłowy, we współpracy z Ewangelicko-Diakonijną Szkołą Podstawową (Evangelisch-Diakonische Grundschule) dążymy do integracji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uczestniczą w zajęciach lekcyjnych w klasach szkoły podstawowej do poziomu średniego (Mittelstufe). Nauczyciele wspomagający oraz kadra pedagogiczna udzielają wsparcia uczniom zgodnie z ich potrzebami.

NASZ WSPÓLNY CEL

Celem naszej pracy jest wspieranie każdego ucznia w rozwoju jego indywidualnych zdolności i umiejętności, aby mógł prowadzić niezależne życie i być spełnionym człowiekiem aktywnie przy tym uczestnicząc w życiu społecznym. Stąd też tak niezmiernie ważna jest dla nas współpraca z rodzicami i z partnerskimi szkołami, placówkami terapeutycznymi, specjalistycznymi instytucjami integracji zawodowej, jak również władzami oraz parafią Löbau i okręgu kościelnego Löbau-Zittau.

WŁADZE SZKOŁY

Nasza szkoła, która kładzie szczególny nacisk na rozwój umysłowy, powstała w 2010 roku we współpracy z luterańskim superintendentem Löbau-Zittau. Prowadzona jest przez protestancką fundację Diakoniewerk Oberlausitz. Fundacja koncentruje się głównie na szkołach o charakterze ogólnym i zawodowym oraz na świadczeniu usług dla osób niepełnosprawnych, chorych i potrzebujących opieki udzielanej w ramach diakonijnej pracy społecznej.

NAUCZANIE ZORIENTOWANE NA UCZNIA

Uczymy zgodnie z programem dla szkół landu Saksonia ze szczególnym naciskiem na rozwój umysłowy.

W naszej szkole kierujemy się reformatorskim podejściem do pracy z uczniem. Rozumiemy przez to stworzenie takiej struktury nauczania, w której centrum znajduje się uczeń. Duży nacisk kładziemy również na dzienne i tygodniowe rozkłady zajęć oraz na pracę w grupach zadaniowych i w warsztatach.

Nauka czytania, pisania, arytmetyki i nauczanie przedmiotowe są uzupełniana przez kreatywne projektowanie, zajęcia muzyczne oraz sportowe.

Począwszy od poziomu wyższego (Oberstufe) coraz większą wagę przykłada się do zajęć praktycznych. 

Następnie na poziomie praktycznym (Werkstufe) następuje ich poszerzenie o szkolenia w miejscu zamieszkania i praktyki zawodowe w różnych dziedzinach pracy i zawodu. Uczniowie zdobywają praktyczne doświadczenie i odrębnie przygotowują się do samodzielnego życia i wejścia w życie zawodowe.

Poranne spotkania w kole i wspólne nabożeństwa, jak również nabożeństwa szkolne odbywają się regularnie zgodnie z kalendarzem kościelnym. Lekcje religii zostały włączone do planu zajęć w taki sposób, aby wiara mogła być aktywnie przeżywana.

Szkoła dąży również do ścisłej współpracy z parafiami protestanckimi w okręgu kościelnym, np. poprzez wspólne nabożeństwa, współtworzenie lekcji i projektów.

ZAPISY ODBYWAJĄ SIĘ CAŁY CZAS

Do naszej szkoły przyjmujemy dzieci i młodzież z niepełnosprawnością umysłową i/lub fizyczną.

 • Zapisać można się w każdej chwili wypełniając formularz "Wniosek o przyjęcie".
 • Wstęp do naszej szkoły mają dzieci wszystkich wyznań.

CZESNE

W naszej szkole szczególny nacisk kładziemy na rozwój umysłowy dzieci, stąd też nie pobieramy czesnego.

NAUCZANIE OBEJMUJACE WSZYSTKIE GRUPY WIEKOWE

ZAJĘCIA

Klasy są podzielone na poszczególne poziomy: poziom średni niższy (Unterstufe), średni (Mittelstufe), wyższy (Oberstufe) i praktycznej nauki zawodu (Werkstufe). Nauka w każdym z tych poziomów trwa trzy lata. W ten sposób uczeń uczęszcza do naszej szkoły zazwyczaj przez dwanaście lat. Do klas tworzonych na różnych poziomach wspólnie uczęszczają dzieci w różnych przedziałach wiekowych.

Przydzielając naszych podopiecznych do grup pod uwagę brane są następujące aspekty:

 • możliwość interakcji społecznych
 • rodzaj, stopień i ciężkość niepełnosprawności
 • porównywalność indywidualnej zdolności do wykonywania zadań

GODZINY LEKCYJNE

 • w zależności od planu zajęć lekcje odbywają się zazwyczaj w godzinach od 08:00 do 14:00.
 • Szkoła jest otwarta dla wszystkich uczniów od 07:45 rano.
 • Pozalekcyjna opieka jest dostępna w godzinach 06:30 - 07:45 oraz od ostatniej godziny lekcyjnej do 16:30.

OPIEKA WAKACYJNA

 • Nasz ośrodek oferuje również opiekę wakacyjną.
 • Oferujemy dzieciom do wyboru wiele aktywności w godzinach od 07:00 do 16:00, dzięki którym dzieci będą mogły cieszyć się wspaniałymi wakacyjnymi przeżyciami.
 • Terminy wakacji ustalane są na podstawie terminów obowiązujących w państwowych szkołach landu Saksonii.
 • Nasze centrum jest nieczynne w Sylwestra, Nowy Rok oraz w ostatnim tygodniu wakacji letnich.

USŁUGI TERAPEUTYCZNE

 • Fizjoterapia
 • Ergoterapia
 • Terapia mowy
 • Terapia Gestalt
 • Jazda konna w terenie z opiekunem
 • Pływanie rehabilitacyjne w basenie Katharinenhof w Großhennersdorf

ORIENTACJA ZAWODOWA W RAMACH WARSZTATÓW

 • Ostatnie trzy lata szkoły (klasy 10-12) zawierają w swoim programie specjalne oferty orientacji zawodowej dla młodzieży.
 • Dzięki praktykom odbywającym się w zakładach dla osób niepełnosprawnych (WfbM) i w firmach młodzi ludzie mają możliwość rozwijania swoich idei związanych z życiem zawodowym.
 • W ramach zajęć praktycznej nauki zawodu (Werkstufe) nasi podopieczni są przygotowywani do rozpoczęcia życia zawodowego i do prowadzenia możliwie samodzielnego życia.

PRZYGOTOWANIE DO ŻYCIA ZAWODOWEGO Z PARTNERAMI

 • Zakłady pracy dla osób niepełnosprawnych (WfbM) i firmy

Ostatnie trzy lata szkoły (klasy 10-12) zawierają specjalne oferty orientacji zawodowej dla młodzieży. Praktyki w warsztatach dla osób niepełnosprawnych i w firmach pomagają młodym ludziom rozwijać wyobrażenia o życiu zawodowym. W ramach praktycznej nauki zawodu (Werkstufe) młodzi ludzie są przygotowywani do rozpoczęcia życia zawodowego i do rozpoczęcia możliwie samodzielnego życia.

 • Agentur fur Arbeit / Urząd Pracy
 • Specjalistyczne usługi integracyjne
 • Parafia Löbau / Okręg kościelny Löbau-Zittau
 • Szkoły ewangelickie Zinzendorf Herrnhut
 • Internationaler Bund / Federacja Międzynarodowa