Jump directly to main navigation Jump directly to content Jump to sub navigation

DEKLARACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Dziękujemy za zainteresowanie naszą fundacją. Ochrona danych osobowych ma dla Zarządu Evangelische Stiftung Diakoniewerk Oberlausitz szczególnie wysoki priorytet. Dane osobowe są zatem przetwarzane i przechowywane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Kościoła Ewangelickiego w Niemczech (DSG-EKD).

Prosimy o kontakt, jeśli nie rozumiesz tego wyjaśnienia i masz jakiekolwiek pytania.

Podmiot odpowiedzialny zgodnie z DSG-EKD


Evangelische Stiftung Diakoniewerk Oberlausitz
Großhennersdorf
Am Sportplatz 6
02747 Herrnhut 
tel.: +49 35873 47-0
e-mail: info@diakoniewerk-oberlausitz.de

Inspektor ochrony danych

Evangelische Stiftung Diakoniewerk Oberlausitz
Herr Jens Schreiber
Datenschutzbeauftragter
Großhennersdorf
Am Sportplatz 6
02747 Herrnhut 

Tel.: +49 35873 47-1250
E-Mail: datenschutz@diakoniewerk-oberlausitz.de

Komunikacja szyfrowana

W internecie informacje przekazywane są zazwyczaj w sposób jawny. Jeśli nie zostaną podjęte specjalne środki ostrożności w celu zapewnienia poufności lub integralności, osoby nieupoważnione mogą odnotować lub zmienić wiadomości. Z tego powodu zapewniamy bezpieczny magazyn, za pośrednictwem którego można wymieniać z nami pliki.

Więcej informacji można uzyskać od osoby kontaktowej w naszej organizacji.

Dane osobowe zbierane podczas odwiedzania naszej strony internetowej

Przy każdym wejściu na stronę internetową Diakoniewerk Oberlausitz i przy każdym pobraniu pliku dane dotyczące tego procesu są tymczasowo zapisywane i przetwarzane w pliku dziennika. W szczegółach, przy każdym dostępie / wyszukiwaniu zapisywane są następujące dane:

 • adres IP komputera wywołującego
 • system operacyjny komputera wywołującego
 • wersja przeglądarki komputera, z którego wykonywane jest połączenie
 • nazwa pobieranego pliku
 • data i godzina pobrania
 • ilość przesyłanych danych
 • odsyłający URL

Dane te są analizowane jedynie w celach statystycznych oraz w celu utrzymania bezpieczeństwa systemu, a następnie są usuwane. Dane są zbierane i przechowywane na naszym serwerze internetowym. Nie jest on wykorzystywany do żadnych innych celów. Dzienniki są usuwane po 7 dniach.

Podczas wywoływania poszczególnych stron internetowych wykorzystywane są tzw. tymczasowe pliki cookies, które ułatwiają nawigację. Te sesyjne pliki cookie nie zawierają żadnych danych osobowych i wygasają po zakończeniu sesji.

Na naszej stronie internetowej wykorzystywane jest oprogramowanie Matomo, które umożliwia śledzenie zachowań dostępowych użytkowników. Ma to na celu ciągłe ulepszanie naszej strony internetowej. Oczywiście funkcja analizy jest aktywowana tylko wtedy, gdy wyrazisz na to zgodę. Dodatkowe informacje na temat przepisów dotyczących ochrony danych w Matomo można znaleźć na stronie matomo.org/privacy.

Jeśli skorzystasz z naszego formularza kontaktowego, poprosimy Cię o podanie danych osobowych. Informacje podane w tym formularzu zostaną wykorzystane wyłącznie do przetworzenia Twojej prośby. Nie będziemy przekazywać tych danych stronom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody.

Na naszej stronie internetowej możesz zobaczyć nasze obiekty na Google Maps. Jeśli aktywujesz wyświetlanie Google Maps, Google będzie zapisywać dane o Tobie. Google wykorzystuje te zapisane dane do przetwarzania ustawień użytkownika i danych zgodnie z www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html.

Dane osobowe zbierane podczas ubiegania się o pracę online

 • dane osobowe (nazwisko, imię)
 • adres i dane kontaktowe
 • dostarczone przez Ciebie informacje, np. Twoje życiorys i kwalifikacje

Dane osobowe przetwarzane w ramach wniosku o udzielenie informacji

 • dane osobowe (nazwisko, imię)
 • dane kontaktowe
 • korespondencja (pisma przychodzące i wychodzące, e-maile) dotycząca Twojego wniosku.
 • dowód tożsamości, jeśli dotyczy

Twoje Prawa

W naszej organizacji określiliśmy, w jaki sposób możesz u nas realizować swoje prawa.
Masz prawo do

 • cofnięcia zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość (§ 11 ust. 3 DSG-EKD).
 • uzyskania informacji (§ 19 DSG-EKD) o Twoich danych przechowywanych przez nas.
 • sprostowania przez nas nieprawidłowych danych o Tobie (§ 20 DSG-EKD).
 • usunięcia dane o Tobie, które nie są już potrzebne (§ 21 DSG-EKD).
 • ograniczenia przetwarzania Twoich danych w pewnych warunkach (§ 22 DSG-EKD). Może to mieć miejsce np. w przypadku, gdy usunięcie danych nie jest możliwe, ale dane nie mogą być dalej przetwarzane.
 • przeniesienia swoich danych (§ 24 DSG-EKD). Prawo to przysługuje w szczególności, gdy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych lub gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy.
 • sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych w szczególnej sytuacji (§ 25 DSG-EKD), o ile jest to uzasadnione wykonywaniem zadań publicznych lub interesem publicznym, jak również prywatnym.
 • złożyć skargę do Inspektora Ochrony Danych dla Kościoła i Diakonii (§ 46 DSG-EKD), jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza wymogi prawne. Dane kontaktowe są:
  Der Datenschutzbeauftragte für Kirche und Diakonie
  Reichenbrander Str. 4
  09117 Chemnitz
  tel.: 0351/4692-460
  faks: 0351/4692-469 
  e-mail: datenschutzbeauftragter@evlks.de
  Jeśli chcesz skorzystać ze swojego prawa, skontaktuj się z naszym inspektorem ochrony danych.

Pragniemy zaznaczyć, że w niektórych przypadkach możemy zażądać od od Ciebie dodatkowych informacji w celu ustalenia Twojej tożsamości. Tylko w ten sposób możemy zapewnić, że informacje nie zostaną ujawnione osobom nieuprawnionym.