Jump directly to main navigation Jump directly to content Jump to sub navigation

WYTYCZNE DIAKONIEWERK OBERLAUSITZ

Diakoniewerk Oberlausitz kieruje się misją Diakonisches Werk Kościoła Ewangelickiego w Niemczech. 

Naszą misją jest dawanie orientacji, wskazywanie możliwości i dróg ku przyszłości.

Dzięki temu wyrażamy kim jesteśmy, co robimy i dlaczego to robimy. Poprzez naszą misję opisujemy, jaka jest diakonia, a jeszcze bardziej, jaką może być. To, czy ta diakonia jutra stanie się rzeczywistością, zależy od naszej gotowości do napełnienia jej życiem. Zamierzamy realizować naszą misję w codziennej pracy tak, aby stała się wiążącą i możliwą do sprawdzenia. Rozumiemy to jako samozobowiązanie.

  • Swoje działania opieramy na Biblii.
  • Szanujemy godność każdej istoty ludzkiej.
  • Zapewniamy pomoc i sprawiamy, że inni słyszą nasz głos.
  • Nasza innowacyjność wynika z żywej tradycji.
  • Jesteśmy wspólnotą służebną kobiet i mężczyzn zatrudnionych na etatach i pełniących funkcje honorowe.
  • Jesteśmy tam, gdzie ludzie nas potrzebują.
  • Jesteśmy Kościołem.
  • Jesteśmy zaangażowani w życie w Jedynym Świecie