Jump directly to main navigation Jump directly to content Jump to sub navigation

STRUKTURYZACJA, WSPARCIE I UCZESTNICTWO

Osoby niepełnosprawne, które zgodnie z zaleceniami zawartymi w § 219 ust. 3 SGB IX nie spełniają (jeszcze) wymogów zatrudnienia w zakładach Oberlausitzer Werkstätten, mają zapewnioną opiekę w ramach działów wsparcia i opieki /Förder- und Betreuungsbereichen w zakładach Oberlausitzer Werkstätten w Bautzen i Löbau.

Otrzymują tam profesjonalne wsparcie i opiekę, dzięki czemu mogą uczestniczyć w życiu społeczności w swoim drugim środowisku.

Oferty w zakresie kształtowania i organizowania życia codziennego, dalszego rozwoju (wspierania) indywidualnych zdolności, umiejętności i kompetencji oraz uczestnictwa w życiu społecznym stanowią centralne punkty naszych obszarów wsparcia i opieki.

Praca nad uzyskaniem lub odzyskaniem warunków koniecznych do przyjęcia do Oberlausitzer Werkstätten jest kolejnym zadaniem dla działów zajmujących się wsparciem i opieką/Förder- und Betreuungsbereichen. Stąd też nasi specjaliści ściśle współpracują z ekspertami w warsztatach.