Jump directly to main navigation Jump directly to content Jump to sub navigation

ODCIĄŻENIE CZŁONKÓW RODZINY

Aby ulżyć w obowiązkach i udzielić wsparcia członkom rodziny lub krewnym opiekującym się osobami niepełnosprawnymi, oferujemy godzinowe usługi ambulatoryjne.

Opieka może obejmować regularne spacery, jednodniowe wycieczki lub wyręczenie w pracach domowych.

Indywidualna oferta jest dostępna na życzenie.

W naszych placówkach w Bautzen, Löbau, Zittau i Großhennersdorf ambulatorium organizuje różne formy spędzania wolnego czasu.

Zajęcia i kursy są tak różnorodne jak ludzie, którzy biorą w nich udział:

 • rysowanie przy muzyce
 • kreatywny design
 • gotowanie
 • imprezy dyskotekowe
 • wyjazdy na basen
 • wizyty na mecze piłkarskie w Dreźnie
 • wyjścia do kina i na koncerty

W ciągu roku oferowane są również większe jednodniowe wycieczki autokarowe oraz wyjazdy wakacyjne.

Nacisk kładzie się na doświadczenie bycia w wspólnocie, wymianę i twórczą organizację czasu wolnego, jak również na promowanie i umacnianie przyjaźni i partnerstwa.

Placówki ambulatoryjne dysponują również specjalnymi ofertami terapii, które mogą być prowadzone indywidualnie lub grupowo oraz przez dłuższy czas. Należą do nich muzykoterapia i terapia Gestalt.

Terapie z udziałem psów lub koni mogą być organizowane przez zewnętrznych usługodawców.

WSPÓLNE UCZENIE SIĘ I RADOSNE REALIZOWANIE WŁASNYCH ZAINTERESOWAŃ

Nasze programy edukacyjne skierowane są do dorosłych osób niepełnosprawnych. Chcemy umożliwić im rozwój i wzmocnić osobowość, talenty oraz kreatywność, a także zdolności społeczne, umysłowe i fizyczne. Oferta edukacyjna jest ważną podstawą uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym.

Oferowane kursy oferowane są w oparciu o osobiste zainteresowania, preferencje i możliwości osób, którymi się opiekujemy.

W naszych obiektach proponujemy kursy dla małych grup. We współpracy z Volkshochschule Dreiländereck / Szkoła ludowa na styku trzech państw/ jako organizatorem (w Löbau i Zittau) oferowane są dodatkowe kursy. Naszą ofertę stanowią zajęcia tygodniowe, seminaria weekendowe lub tygodniowe. Oprócz treści edukacyjnych, nacisk kładziony jest również na spotkania z innymi ludźmi oraz poznawanie nowych osób z innych miejsc.

TEMATYKA NASZYCH KURSÓW I SEMINARIÓW

 • fotografia
 • obserwacje gwiazd i nieba
 • czytanie, pisanie, arytmetyka
 • nauka zarządzania pieniędzmi
 • spotkania ze zwierzętami
 • gotowanie i pieczenie
 • tworzenie przy pomocy farb i papieru
 • poznawanie ciekawych miejsc
 • las
 • czas
 • uczenie się wszystkimi zmysłami