Jump directly to main navigation Jump directly to content Jump to sub navigation

JESTEM ZAINTERESOWANY / (-NA) PRACĄ W OBERLAUSITZER WERKSTÄTTEN. CO MUSZĘ ZROBIĆ, ABY MÓC PRACOWAĆ W WARSZTACIE?

Istnieje kilka możliwości.

 • Proszę zadzwonić do służb socjalnych zakładu, w którym chcieliby Państwo pracować. Pracownik może udzielić Państwu porady przez telefon. Ale można też odwiedzić warsztat. Podczas rozmowy doradczej otrzymają Państwo potrzebne informacje i będą mogli zapoznać się z zakładem.
 • Najpierw składają Państwo wniosek o uczestnictwo w życiu zawodowym w urzędzie pracy (Agentur für Arbeit) lub na stronach internetowych Deutsche Rentenversicherung (Niemieckim Zakładzie Ubezpieczeń Emerytalno-Rentowych). W Deutsche Rentenversicherung (Niemieckim Zakładzie Ubezpieczeń Emerytalno-Rentowych) można pobrać wnioski z Internetu. W urzędzie pracy możesz umówić się na konsultację: Przydatne strony internetowe: www.arbeitsagentur.de oraz www.deutsche-rentenversicherung.de
 • Jeśli Państwa zgłoszenie zostanie pozytywnie rozpatrzone, otrzymają Państwo oraz warsztat, do którego zostali Państwo skierowani, kosztorys. Następnie warsztat zaprosi Państwa na rozmowę kwalifikacyjną.
 

CO SIĘ DZIEJE DALEJ, W ZAKŁADZIE?

 • Najpierw rozpoczynają Państwo od kształcenia zawodowego w obszarze "Procedura wejścia / kształcenie zawodowe". Szkolenie trwa w sumie 27 miesięcy.
 • Jednym z celów kształcenia zawodowego jest znalezienie stałej pracy w zakładzie. Po zakończeniu okresu kształcenia zawodowego zostaną Państwo przeniesieni do właściwego miejsca pracy.
 • Jednostką kosztową w obszarze roboczym jest z reguły Kommunale Sozialverband Sachsen / Saksoński Związek Komunalny.
 • Po przeniesieniu do miejsca pracy będą Państwo pracować na stanowisku „pracownik warsztatu” w dziale pracy lub na zewnętrznym stanowisku pracy warsztatu.
 

CZY ZARABIAM PRACUJĄC W WARSZTACIE?

 • W czasie trwania nauki zawodu otrzymują Państwo zasiłek szkoleniowy lub zasiłek przejściowy. Od momentu przeniesienia do miejsca pracy otrzymają Państwo wynagrodzenie z zakładu pracy.
 • O inne świadczenia na życie należy ubiegać się samodzielnie w odpowiednich urzędach.
 • Pracownicy opieki społecznej chętnie udzielą Państwu porad w tym zakresie.
 

JAK MOGĘ CODZIENNIE DOJEŻDŻAĆ DO MOJEGO ZAKŁADU PRACY?

 • Jeśli Państwo mogą oraz jeśli istnieje regularne połączenie komunikacyjne między Państwa miejscem zamieszkania a miejscem pracy, mogą Państwo samodzielnie dotrzeć do pracy korzystając z transportu publicznego. Możliwe jest również skorzystanie z prywatnego samochodu, jeśli posiadają Państwo prawo jazdy. Ponadto mogą Państwo skorzystać z transportu organizowanego przez warsztat. Koszty Państwa transportu ponosi agencja finansująca Państwa szkolenie.
 

KTÓRE ZASADY PRAWNE SĄ SZCZEGÓLNIE WAŻNE? 

 • SGB – Sozialgesetzbuch / Prawo ubezpieczeń społecznych
 • SGB IX § 219 - Definicja i zadania warsztatu dla osób niepełnosprawnych / Begriff und Aufgaben der Werkstatt für behinderte Menschen
 • SGB IX § 220 - Przyjęcie do warsztatu dla osób niepełnosprawnych / Aufnahme in die Werkstatt für behinderte Menschen)
 • SGB IX § 221 - Status prawny i wynagrodzenie osób niepełnosprawnych / Rechtsstellung und Arbeitsentgelt behinderter Menschen)
 • Zarządzenie o zakładach (warsztatach) / Werkstättenverordnung
 • W przypadku dalszych pytań można też skorzystać z EUTB (Ergänzende Unabhängige Teilhabeberatung.
 • Poradnie znajdują się we wszystkich powiatach naszego regionu.
 

JAKIE INNE USŁUGI SĄ DOSTĘPNE W DIAKONIEWERK OBERLAUSITZ?

 • Dział mieszkaniowy Diakoniewerk Oberlausitz gGmbH oferuje różne typy mieszkań dla osób niepełnosprawnych.
 • Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej pod hasłem LOKALE.