Jump directly to main navigation Jump directly to content Jump to sub navigation

W ewangelicko-diakonijnej Szkole Podstawowej (Evangelisch-diakonische Grundschule) i w Szkole Specjalnej (Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung) w Löbau chłopcy i dziewczęta uczą się inaczej, ale razem.

Szkoła ze specjalnym ukierunkowaniem na rozwój umysłowy w Großhennersdorf stanowi szczególne miejsce nauki dla dzieci z kompleksowymi trudnościami w nauce i innymi specjalnymi potrzebami rozwojowymi. Placówka znajduje się na terenie Katharinenhof.

Sprawdzone koncepcje szkoleniowe łączą treści teoretyczne z praktycznym zastosowaniem i kształtują w kursantach poczucie własnej wartości i pewności siebie.

W Protestanckiej Szkole Zawodowej zajmującej się przygotowywaniem kandydatów do pracy socjalnej z osobami niepełnosprawnymi (Evangelische Berufsfachschule für Sozialwesen Löbau) w Löbau w ramach nauki zawodu asystenta socjalnego młodzi ludzie zdobywają wiedzę na temat pracy z dziećmi, osobami starszymi i niepełnosprawnymi kończąc naukę uzyskaniem państwowego certyfikatu.

W Ewangelickiej Szkole Zawodowej zajmującej się kształceniem w zakresie opieki nad osobami niepełnosprawnymi (Evangelische Fachschule für Heilerziehungspflege) w Katharinenhof Großhennersdorf nauka jest wszechstronna i przebiega w oparciu o praktyczną wiedzę.