Jump directly to main navigation Jump directly to content Jump to sub navigation

FORMY ZAKWATEROWANIA ODPOWIADAJĄCE RÓŻNYM POTRZEBOM

Diakoniewerk Oberlausitz oferuje osobom niepełnosprawnym, upośledzonym fizycznie lub umysłowo różne możliwości zamieszkania. W zależności od indywidualnych potrzeb dostępne są także zindywidualizowane formy zakwaterowania (tzw. ambulatoryjne mieszkania wspomagane).

Na co dzień towarzyszymy około 120 osobom niepełnosprawnym w ich - w dużej mierze - samodzielnym, codziennym życiu. W naszych ośmiu, specjalnych formach mieszkania, zwanych wcześniej rezydencjami, znalazło swój dom ponad 400 osób.

W zależności od życzenia osoby niepełnosprawne mogą zamieszkać w nowoczesnych i dobrze wyposażonych domach lub mieszkaniach na terenach wiejskich bądź miejskich w powiatach Bautzen i Görlitz.

ODPOWIEDNIA FORMA MIESZKANIA DLA CIEBIE

W naszych specjalnych mieszkaniach osoby niepełnosprawne mieszkają same lub ze swoim partnerem w wynajętym mieszkaniu, co im w dużej mierze umożliwia niezależny sposób organizowania własnego życia. Oferujemy pomoc przy wizytach w urzędach, składaniu wniosków, robieniu zakupów i pracach domowych.

Wspierane przez nas osoby w tzw. zewnętrznych grupach mieszkalnych mogą zaznać w swoich domach większej indywidualności. Codziennie otaczamy ich wsparciem zwracając przy tym zawsze uwagę na rozwój ich indywidualnych zdolności i zasobów, a także staramy się umożliwić im prowadzenie życia, które mogą kształtować samodzielnie i które umożliwia im samodzielny udział w życiu społecznym.

Dla osób, które są w przeważającej mierze zależne od pomocy innych, odpowiednią ofertą jest zamieszkanie w specjalnych formach zakwaterowania. Opieka i indywidualne wsparcie, jak również regularny tryb dnia we wspólnocie mieszkaniowej zapewniają im poczucie bezpieczeństwa i ochrony. Dla każdego przewidziane są pokoje do odpoczynku.

Dzięki naszym usługom mieszkaniowym zaspokajamy specjalne potrzeby osób znajdujących się pod naszą opieką i staramy się umożliwić im prowadzenie w dużej mierze samodzielnego życia.

Wykwalifikowani specjaliści i doświadczony personel sprawują bezpośrednią opiekę nad dobrem powierzonych nam osób. 

Korzystamy z wieloletniego doświadczenia, wiedzy oraz sprawdzonych form w opiece nad osobami niepełnosprawnymi.

Posiadamy też bogate doświadczenie w opiece nad osobami z ciężką, złożoną niepełnosprawnością oraz nad osobami z trudnymi zachowaniami.

Personel zapewnia niezawodny rytm dnia i dba o to, aby można było skorzystać z różnych ofert spędzania wolnego czasu w sposób indywidualny. Dbamy o dobre samopoczucie fizyczne i psychiczne naszych mieszkańców, oferując usługi na każdą sytuację życiową. Promujemy integrację i uczestnictwo w życiu społecznym poprzez uczenie mobilności i orientacji, uczestnictwa w życiu społecznym oraz dalszy rozwój kompetencji społecznych i komunikacyjnych.

ŻYCIE WE WSPÓLNOCIE

Umożliwiamy naszym mieszkańcom życie we wspólnocie z bogatą ofertą kulturalną, integrację z naszymi tradycjami diakonijnymi oraz możliwość rozwoju własnej osobowości.

OFERUJEMY

  • Zajęcia rekreacyjne z udziałem społeczności lokalnej.
  • Uczestnictwo w festynach domowych i wydarzeniach kulturalnych
  • Wsparcie duszpasterskie
  • Zaangażowanie w przygotowanie świąt i uroczystości kościelnych
  • Współpracę z lokalnymi parafiami oraz innymi partnerami.
  • Projekty wakacyjne
  • Edukację dorosłych