Jump directly to main navigation Jump directly to content Jump to sub navigation

REPREZENTOWANIE INTERESÓW

Zgodnie z Rozporządzeniem o organizacji warsztatów Werkstättenverordnung (WVO) w każdym warsztacie/zakładzie dla osób niepełnosprawnych działa Rada Zakładowa.

Rada Zakładowa reprezentuje interesy pracowników na terenie zakładu pracy i pracuje w oparciu o § 14 Werkstättenverordnung (WVO) - tj. współdecydowanie, uczestnictwo, przedstawicielstwo kobiet.

Rady Zakładowe/warsztatowe wspierane są przez mężów zaufania we wszystkich OLW. Nasi pracownicy socjalni z zakładów pracy mogą na życzenie pośredniczyć w nawiązaniu kontaktów.

Więcej informacji można znaleźć tutaj.