Jump directly to main navigation Jump directly to content Jump to sub navigation

W sześciu zakładach w powiatach Bautzen i Görlitz pracuje w sumie około 1200 osób niepełnosprawnych. Wspiera je wykwalifikowana kadra specjalistyczna, która im towarzyszy i szkoli zawodowo.

Kształcenie zawodowe jest ustandaryzowane i odbywa się w zgodnie z procedurą PRAXISBAUSTEIN na podstawie ustawowych ramowych planów kształcenia zawodowego. Po pomyślnym ukończeniu szkolenia zawodowego (ocena wyników) właściwe izby wydają świadectwa.

OTWARTOŚĆ, DYNAMIKA I PIONIERSKOŚĆ

ZAUFANIE, SZACUNEK, SZCZEROŚĆ I LOJALNOŚĆ

Nasze działania charakteryzuje odpowiedzialność za bliźniego i rzeczowa komunikacja.

W naszej diakonii pielęgnujemy otwarte, pełne szacunku i zaufania relacje między sobą.

Profesjonalizm i innowacyjność to nasz obowiązek, jak i zasada przewodnia.

HUMOR, CZŁOWIECZEŃSTWO, DOCENIANIE I KOMUNIKACJA

Żywa wiara i wartości chrześcijańskie umacniają naszą postawę w służbie ludziom.

Opieka, wsparcie i pielęgnacja są dla nas czymś oczywistym.

Nasze zakłady są miejscami pracy i edukacji, gdzie ludzie czują się akceptowani i mają poczucie przynależności, a przebaczenie jest żywe.

BEZPIECZEŃSTWO, ODPOWIEDZIALNOŚĆ, AUTENTYCZNOŚĆ I EDUKACJA

Zachowujemy równowagę między pracą, edukacją i samostanowieniem o swoim rozwoju osobistym.

Życzenia naszych klientów są podstawą naszej pracy i skutecznego zarządzania jakością.

Jako przedsiębiorstwo gospodarki społecznej pracujemy w sposób zrównoważony pod względem ekonomicznym i ekologicznym.

HISTORIA OBERLAUSITZER WERKSTÄTTEN

2017

Wprowadzenie procedury PRAXISBAUSTEIN do kształcenia zawodowego w Oberlausitzer Werkstätten.

2013

Przesłanki i tryb akredytacji organów eksperckich oraz zatwierdzania instytucji i środków promocji zatrudnienia zgodnie z Drittes Buch Sozialgesetzbuch (Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsförderung – AZAV) / Trzecia Księga Kodeksu Socjalnego (Rozporządzenie w sprawie akredytacji i licencjonowania w celu promocji zatrudnienia)

2010

System zarządzania jakością firmy Oberlausitzer Werkstätten otrzymuje certyfikat zgodnie z normą DIN EN ISO 9001:2008

2006

Otwarcie nowej filii zakładu w Herrnhut, przy ulicy Gewerbestraße 1, z trzydziestoma miejscami dla osób chronicznie chorych psychicznie i dziewięćdziesięcioma miejscami dla osób niepełnosprawnych.

Otwarcie nowego warsztatu branżowego w Kirschau, przy Bautzener Straße 23, z sześćdziesięcioma miejscami pracy.

2005

Zakłady Oberlausitzer Werkstätten dysponują łącznie tysiącem miejsc pracy w warsztatach oraz w obszarze wsparcia i pomocy.

2003

Opracowanie podręczników do kształcenia i szkolenia zawodowego

Rozpoczęcie rozwoju systemu zarządzania jakością zgodnie z normą DIN EN ISO 9001

Otwarcie nowego, głównego zakładu w Bautzen, przy ul. Edisonstraße 20, z dwustu dziesięcioma miejscami zatrudnienia oraz dwustoma miejscami w zakresie udzielania wsparcia i pomocy

2002

Otwarcie nowego budynku w zakresie wsparcia i opieki z osiemnastoma miejscami zakład Löbau

2000 - 2002

Otwarcie nowego zakłdu pod nazwą „Zweigwerkstatt Großhennersdorf” przy Heuscheuner Weg, ze stu dwudziestoma miejscami.

do 2002
W związku ze zwiększeniem mocy produkcyjnych wynajmowane są kolejne nieruchomości w parku przemysłowym przy ulicy Wilthener Straße w Butzen.

1999

Obchody trzydziestej rocznicy warsztatów w Großhennersdorf

Wynajęta zostaje filia warsztatu dla osób chronicznie chorych psychicznie w Butzen, łącząca warsztat pracy z warsztatem rowerowym i ceramicznym.

1996

Otwarcie zakładu z dziewięćdziesięcioma miejscami pracy w parku przemysłowym przy ulicy Wilthener Straße w Bautzen w wynajętych pomieszczeniach.

Otwarcie nowego, głównego zakładu w Löbau przy Weißenberger Straße 61 z dwustu osiemdziesięcioma miejscami pracy; zakłady Oberlausitzer oferują obecnie sześćset czterdzieści miejsc pracy.

1993

Przejęcie trzech warsztatów z powiatu Bautzen.

1991

Dwa kolejne zakłady zostają włączone do istniejącej sieci zakładów; powstaje Diakoniewerk Oberlausitz e.V. zajmujące się kierowaniem zakładami dla osób niepełnosprawnych. Zmiana nazwy na „Oberlausitzer Werkstätten”

1990

Sześć zakładów tworzy w sieć pod auspicjami diakonii.

Centralny Urząd Pracy NRD po raz pierwszy uznaje „Werkstatt für Behinderte im Aufbau” / „Zakład dla Osób Niepełnosprawnych” i nadaje mu prawo do działalności na dwa lata.

Zakup działki budowlanej pod planowany pierwszy nowy budynek warsztatowy w Löbau

1989

Dwudziesta rocznica zakładów w Katharinenhof

1980

Zakład przenosi się do piwnicy nowego budynku mieszkalnego dla pracowników na terenie Katharinenhof.

1977

Terapia zajęciowa zostaje przemianowana na warsztaty wsparcia.

1975

Utworzenie pierwszej zewnętrznej grupy roboczej w VEB Bergland

1969

Początek terapii zajęciowej w Katharinenhof