Jump directly to main navigation Jump directly to content Jump to sub navigation

INDYWIDUALNE WSPARCIE I TOWARZYSZENIE

Pracownicy socjalni są osobami do kontaktu dla osób zatrudnionych w zakładach Oberlausitzer Werkstätten. Wspierają i towarzyszą im w ich rozwoju zawodowym w zakładach oraz zapewniają realizację indywidualnego prawa do uczestnictwa w życiu zawodowym.

ZADANIA

  • Organizacja i koordynacja procesu integracji pracownika zakładu (procedura wejścia / obszar szkolenia zawodowego i obszar roboczy warsztatu)
  • Kontrola i opracowanie indywidualnego planu integracji w celu pomyślnego rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji pracowników w zakładzie, w zewnętrznych miejscach pracy lub podczas przechodzenia na otwarty rynek pracy.
  • Współpraca z wykwalifikowanymi pracownikami w warsztatach
  • Współpraca z agencjami finansującymi, opiekunami, krewnymi, ośrodkami mieszkalnymi i innymi partnerami sieciowymi
  • Współpraca z profesjonalistami z pokrewnych dziedzin (np. lekarzami, psychologami, terapeutami zajęciowymi, fizjoterapeutami)
  • Indywidualne doradztwo i wsparcie społeczno-edukacyjne dla pracowników we współpracy z profesjonalistami na miejscu
  • Tworzenie ofert kształcenia i podnoszenia kwalifikacji związanych z pracą.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt