DBAŁOŚĆ O INDYWIDUALNE POTRZEBY

W ośrodku Lindenhof Oppach na trzech piętrach w pokojach jedno- i dwuosobowych mogą mieszkać 42 osoby z upośledzeniem umysłowym i/lub ciężkim upośledzeniem wielorakim oraz z trudnymi zachowaniami.

Część osób objętych opieką w Lindenhof pracuje w zakładzie dla osób niepełnosprawnych w Löbau.

Lindenhof oferuje również opiekę dzienną w domu dla tych, którzy z powodów zdrowotnych lub osiągniętego wieku już muszą wycofać się z życia zawodowego.

W oddzielnym budynku powstają nowoczesne pomieszczenia, które od 2022 roku zostaną udostępnione wewnętrznej opiece dziennej.

INDYWIDUALNE ZAJĘCIA REKREACYJNE - OFERTA

Pracownicy naszych domów opieki zapewniają naszym podopiecznym urozmaicony przebieg dnia i dbają o to, aby mogli skorzystać z różnych ofert indywidualnego spędzania czasu.

Oferujemy:

  • Zajęcia rekreacyjne z udziałem innych osób
  • Uczestnictwo w festynach domowych i wydarzeniach kulturalnych
  • Wsparcie duszpasterskie
  • Czynny udział w przygotowaniu świąt i uroczystości roku kościelnego
  • Współpraca z lokalnymi parafiami i innymi partnerami
  • Oferty urlopowe
  • Edukację dorosłych
Lindenhof
Oppach

Diakoniewerk Oberlausitz gGmbH

Leiterin Lindenhof Oppach
Laura Oschütz
Lindenberger Straße 8 · 02736 Oppach