Jump directly to main navigation Jump directly to content Jump to sub navigation

TOWARZYSZENIE I POMOC W ŻYCIU CODZIENNYM

Nasz personel o określonych porach dnia otacza opieką osoby zamieszkujące w ramach Wohngemeinschaft (tzw. WG) / społeczności mieszkaniowej. W razie potrzeby zewnętrzne grupy mieszkalne są przyłączone do określonego domu mieszkalnego, tak aby w razie potrzeby lub choroby można było zapewnić zwiększoną opiekę.

 

W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB OSOBY OBJĘTE OPIEKĄ OTRZYMUJĄ POMOC W ZAKRESIE:

  • organizacji życia codziennego
  • wsparcia w zarządzaniu własnym życiem (np. nauka robienia zakupów lub prowadzenia domu) zarządzania własnymi środkami finansowymi
  • szkolenia w zakresie zasad ruchu drogowego i podróżowania (transport publiczny)
  • ukierunkowania zajęć w czasie wolnym
  • wsparcia pedagogicznego