Jump directly to main navigation Jump directly to content Jump to sub navigation

OBIEKTY MIESZKALNE

Odwiedziny są możliwe tylko przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa określonych w saksońskim rozporządzeniu o w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-COV2 / Sächsische Corona-Schutzverordnung. Szczegóły znajdą Państwo w informacjach dla zwiedzających (stan na dzień 05.09.2022).

Zasady odwiedzin obowiązują do czasu uchylenia rozporządzenia.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z kierownictwem obiektu.

ZAKŁADY

Zakaz wstępu do zakładów został zniesiony. Warsztaty działają w trybie zwykłym, z zachowaniem zasad higieny i społecznego dystansu.

W celu uzyskania dalszych informacji proszę zwrócić się do służb socjalnych Państwa zakładu pracy.

SZKOŁY

Obowiązują następujące zasady:

Aktualna wartość współczynnika zachorowalności nadal wymaga zakrywania nosa i ust. Od poniedziałku 14 czerwca 2021 roku nie ma jednak obowiązku noszenia maseczek przez uczniów i pracowników szkoły.

Obowiązuje zakaz wstępu do obiektu dla wszystkich, w tym uczniów i personelu, jeśli nie posiadają negatywnego wyniku testu lub odmówili wykonania samotestowania się (z wyjątkiem osób z udokumentowaną pełną ochroną po szczepieniu i osób z udokumentowanym wyzdrowieniem będące również zaszczepione).

Jeśli dostępne są wystarczające materiały do samodzielnego testowania, wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły testują się dwa razy w tygodniu, zazwyczaj w poniedziałki i środy podczas pierwszej lekcji. Wymagana jest na to Państwa pisemna zgoda.

Uczniowie, którzy nie mogą być poddawani testom w szkole, mogą to robić poza szkołą i przedstawić na to dowód w postaci zaświadczenia. Test nie może być przeprowadzony wcześniej niż trzy dni temu.

Priorytetem pozostaje przestrzeganie wcześniejszych zasad higieny oraz "pozostanie w domu" w przypadku wystąpienia objawów lub kontaktu z osobą, u której testy na obecność koronawirusa dały wynik pozytywny.